ΚΑΧΡΗΣ AUTO SERVICE

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Η ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου είναι μια εργασία που περιλαμβάνει τη ρύθμιση των γωνιών των τροχών, ώστε να είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι και να λειτουργούν αποτελεσματικά. Η ευθυγράμμιση είναι σημαντική για τη διασφάλιση της σταθερότητας του αυτοκινήτου και την πρόληψη της ακατάλληλης φθοράς των ελαστικών.

Η ευθυγράμμιση περιλαμβάνει τη ρύθμιση των εξής γωνιών των τροχών:

  1. Γωνία κλίσης (Camber): Αυτή η γωνία αφορά την κλίση του τροχού στο επίπεδο του οδοστρώματος.

  2. Γωνία κάμψης (Toe): Αυτή η γωνία αφορά την κλίση του τροχού στον κάθετο άξονα του αυτοκινήτου.

  3. Γωνία στρέψης (Caster): Αυτή η γωνία αφορά τη γωνία του αξονικού συστήματος του τροχού στο επίπεδο περιστροφής του τροχού.

Οι επαγγελματίες μηχανικοί αυτοκινήτων στο ΚΑΧΡΗΣ AUTOSERVICE χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για να ελέγξουν τις παραπάνω γωνίες των τροχών και να ρυθμίσουν την ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου αναλόγως. Επίσης, θα πραγματοποιήσουν έλεγχο στην ανάρτηση και τα ελατήρια του αυτοκινήτου, καθώς οποιοδήποτε πρόβλημα σε αυτά μπορεί να επηρεάσει την ευθυγράμμιση των τροχών.

Είναι σημαντικό η ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου σας να ελέγχεται τακτικά, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή κίνηση στον δρόμο. Επιπλέον, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στην ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου εγκαίρως, μπορείτε να αποφύγετε περιττές δαπάνες στην αλλαγή των ελαστικών και των ανταλλακτικών στο συνεργείο.

210 57 55 071

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή απορία καλέστε μας ή συμπληρώστε τη φόρμα ραντεβού για το συνεργείο ΚΑΧΡΗΣ AUTO SERVICE.