ΚΑΧΡΗΣ AUTO SERVICE

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΤΕΟ

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Η προετοιμασία ΚΤΕΟ περιλαμβάνει μια σειρά από εργασίες και ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης του οχήματος πριν προσέλθει στο κέντρο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι το όχημα πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας και ρύπων που καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία.

Οι κύριες εργασίες που περιλαμβάνονται στην προετοιμασία ΚΤΕΟ είναι οι εξής:

  1. Καθαρισμός του οχήματος: Πρέπει να γίνει καθαρισμός του εξωτερικού και εσωτερικού μέρους του οχήματος για να μπορούν οι επιθεωρητές του ΚΤΕΟ να ελέγξουν εύκολα το όχημα.

  2. Έλεγχος των φώτων και των λαδιών: Πρέπει να ελεγχθούν τα φώτα και τα λάδια, για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν σωστά και ότι το όχημα δεν θα αποτύχει στον έλεγχο ΚΤΕΟ λόγω αυτών των αιτίων.

  3. Έλεγχος των ελαστικών: Πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση των ελαστικών και η πίεση τους, καθώς αυτά είναι σημαντικά για την ασφάλεια και την οδηγική συμπεριφορά.

  4. Ελέγχους στα φρένα και την ανάρτηση: Πρέπει να γίνουν ελέγχοι στα φρένα και την ανάρτηση του οχήματος, για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν σωστά και είναι ασφαλή για την οδήγηση.

  5. Έλεγχος της εκπομπής καυσαερίων: Πρέπει να γίνει έλεγχος της εκπομπής καυσαερίων του οχήματος, για να διασφαλιστεί ότι πληροί τα πρότυπα ρύπων που ορίζονται από τη νομοθεσία.

  6. Έλεγχος των έγγραφων: Πρέπει να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα του οχήματος, όπως η βεβαίωση κυκλοφορίας, η ασφαλιστική κάλυψη, η άδεια οδήγησης και η άδεια κυκλοφορίας (ταμπέλα).

Συνολικά, η προετοιμασία ΚΤΕΟ περιλαμβάνει μια σειρά από ελέγχους και εργασίες για να διασφαλιστεί ότι το όχημα είναι ασφαλές και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις οδηγίες του ΚΤΕΟ και να προετοιμαστείτε κατάλληλα πριν από την επίσκεψή σας στο κέντρο ελέγχου, για να μειώσετε τις πιθανότητες αποτυχίας στον έλεγχο ΚΤΕΟ.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να διατηρείτε το όχημά σας σε καλή κατάσταση και να το προσέχετε τακτικά, ώστε να αποφύγετε πιθανά προβλήματα στο μέλλον και να διασφαλίσετε την ασφαλή κίνηση στον δρόμο. Ακολουθώντας τις οδηγίες του ΚΤΕΟ και διατηρώντας το όχημά σας σε καλή κατάσταση, μπορείτε να βοηθήσετε στη διασφάλιση της ασφαλούς κίνησης στον δρόμο για εσάς και τους άλλους οδηγούς.

210 57 55 071

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή απορία καλέστε μας ή συμπληρώστε τη φόρμα ραντεβού για το συνεργείο ΚΑΧΡΗΣ AUTO SERVICE.